Χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ σε 211 επιλέξιμες αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα με απόφαση του Γ. Κοντογιάννη   «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο […]