Δεύτερη συνάντηση του “WeSTEMEU”

Δεύτερη (2η) συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του Ευρωπαϊκού Έργου «WeSTEMEU» Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, η 2η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών στις εγκαταστάσεις της […]