31 Μαρτίου 2023

Η ACCESS4All στην πόλη Λιλ της Γαλλίας

Προσβασιμότητα για όλους! Η κοινοπραξία ταξίδεψε
για την 3η διεθνική συνάντηση του έργου
στην πόλη Λιλ της Γαλλίας (Απρίλιος, 2022)

Πρώτη Μέρα

Στις 5 και 6 Απριλίου του 2022, πραγματοποιήθηκε η τρίτη διεθνική συνάντηση των εταίρων του έργου ACCESS4All (2η συνάντηση του έργου με φυσική παρουσία) στις εγκαταστάσεις του οργανισμού TANDEMPLUS στην πόλη Λιλ της Γαλλίας. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η εξέλιξη του έργου καθώς και η υλοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων του. Επίσης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου.

Πώς έχει προχωρήσει το έργο από την τελευταία μας διεθνή συνάντηση;

Με σεβασμό στο πεδίο του έργου ACCESS4All, η κοινοπραξία εργάζεται για την υλοποίηση αποτελεσμάτων που αποσκοπούν να υποστηρίξουν μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των περιεκτικών πυλώνων που σχετίζονται με την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Στα πλαίσια του 1ου παραδοτέου (Π1) «Ευαισθητοποίηση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων μέσω των ACCESS4All Μαθημάτων», η κοινοπραξία ολοκλήρωσε την έρευνα, ενσωματώνοντας τα εθνικά δεδομένα που συλλέχθηκαν (εθνικές και διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες σχετικά με την προσβασιμότητα, καλές πρακτικές, σενάρια πραγματικών περιπτώσεων, κ.λπ.) στο πρόγραμμα μαθημάτων και στη συνοπτική έκθεση.

Παράλληλα, οι εταίροι εργάζονται για την υλοποίηση του 2ου παραδοτέου Π2 «Εργαλείο Αξιολόγησης και Επικύρωσης Γνώσεων και Ικανοτήτων του ACCESS4All» και του 3ου παραδοτέου Π3 «Βιβλίο Βέλτιστων Πρακτικών και Πολιτικών».

Επιπλέον, όλο το υλικό θα δημοσιευθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: ΕΔΩ

Δεύτερη Μέρα

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της συνάντησης, οι εταίροι αποκόμισαν μια επικερδή εμπειρία στην εταιρεία AlterEos. Πιο συγκεκριμένα, η AlterEos είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών αποϋλοποίησης, τηλεφωνίας, και συσκευασίας και παρέχει 82% απασχόληση σε άτομα με αναπηρίες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στις εγκαταστάσεις της AlterEos, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αρκετές οικονομικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στη μόνιμη πρόκληση της παροχής δυνατότητας στα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, για παράδειγμα στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας ή τηλεφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.altereos.fr

 


AgrinioStories