Στην μεγάλη αντιπλημμυρική παρέμβαση, στον χείμαρρο Ερμίτσα, ο Νεκτάριος Φαρμάκης    «Πρόκειται για μία μεγάλη παρέμβαση, μία παρέμβαση που είχε να συμβεί περίπου 15 χρόνια […]