Αφιέρωμα της Le Monde στης γενιά των Ελλήνων που ξεπέρασαν την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, συμμετέχοντας σε δράσεις αλληλεγγύης. Την ώρα που στην […]