Δίκτυο Παρατριχώνιων για τη Φύση και το Πολιτισμό

Δημιουργείται Παρατριχώνιο Δίκτυο για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος της Λίμνης Τριχωνίδας Το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.) με […]