Ημερίδα Διαβούλευσης 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δ. Στερεάς Ελλάδας (EL04) Μεσολόγγι, 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα […]