Περιορισμοί στην Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου

Περιορίζεται το πλάτος του οδοστρώματος,
καθώς και τα όρια ταχύτητας
στην Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου

Με απόφαση του διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, κ. Δημήτρη Γαλαζούλα, περιορίζεται το πλάτος του οδοστρώματος, καθώς και τα όρια ταχύτητας στην Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, από την αφετηρία της ως και το 35ο χιλιόμετρο για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, καθώς και εργασίες διαγράμμισης.

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από αύριο 19/07/2022 έως και την Τρίτη 18/10/2022, τις ώρες από 7:00΄το πρωί έως 7:00΄ το απόγευμα.

Μετά το πέρας των εργασιών το παραπάνω τμήμα της Εθνικής Οδού θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Οι παραβάτες της απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η λήψη των επιβαλλομένων μέτρων για την υλοποίηση, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 


AgrinioStories