ΠΔΕ – Δράσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος

Δράσεις προστασίας
και βελτίωσης του περιβάλλοντος
αναδείχθηκαν στις διαδικτυακές συναντήσεις
στο πλαίσιο του έργου BEST

Στο πλαίσιο του έργου BEST “AddressingjointAgro- and Aqua- BiodiversitypressuresEnhancingSustainableRural Development” («Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης»), στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος, δημιουργήθηκε μία Λέσχη Φιλίας με επωνυμία «Λέσχη Φίλων της Βιοποικιλότητας» και δραστηριοποιείται στις γειτνιάζουσες περιοχές της τεχνητής λίμνης Πηνειού.

Εκτός από τη διάδοση και τη διατήρηση της εκάστοτε περιοχής, σημαντική βλέψη της λέσχης αποτελεί η ανάπτυξη του μορφωτικού, του τεχνικού και γενικά του επαγγελματικού επιπέδου των μελών της μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκαν τρειςδιαδικτυακές συναντήσεις/εκπαιδεύσεις με αντικείμενο την καλύτερη κατανόηση του έργου BEST, τους τρόπους παρέμβασης σε περιπτώσεις ανάγκης, αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες θεματικές που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.

Σκοπός των συναντήσεων αποτέλεσε η εξοικείωση των μελών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του αγροτικού και υδάτινου κόσμου μέσα από δράσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Πρόεδρος της λέσχης ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης. Κατά τις διαδικτυακές συναντήσεις της λέσχης παρουσιάστηκαν διάφορες θεματικές ενότητες που αφορούσαν τη βιοποικιλότητα της ΠΔΕ, υλοποιήθηκαν παρουσιάσεις αναφορικά με την κλιματική αλλαγή στην περιφέρεια, την αειφόρο ανάπτυξη και τον αγροτουρισμό.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπρόσωπους και τους συνεργάτες του έργου BEST, να εκφράσουν απορίες και να αναπτύξουν θέματα προς συζήτηση.

 


AgrinioStories