Ο Παπαναστασίου στην «Επιχειρηματικότητα στη Δ.Ε.»

Ο Δήμαρχος Αγρινίου
συμμετείχε στην  ημερίδα
«Επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα»

Ο Δήμαρχος Αγρινίου συμμετείχε στην  ημερίδα «Επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα», που  διοργάνωσε  η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για την παρουσίαση των δράσεων επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η ΠΔΕ.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου για τη στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας αλλά και το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων:

«Ο  Δήμος Αγρινίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει έμμεσα και άμεσα την τοπική επιχειρηματικότητα. Έμμεσα,  με σειρά έργων και παρεμβάσεων υποδομών και αναπλάσεων, που διευκολύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και συντελούν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την προβολή του τόπου μας.Όπως όλοι γνωρίζετε σταδιακά στίζουμε ένα ανταγωνιστικό εμπορικό κέντρο, προσιτό και  προσβάσιμο στους πολίτες, με έναν σύγχρονο πυρήνα εμπορίου. Υλοποιούμε έργα που, όχι μόνο, κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των δημοτών μας αλλά αφήνουν σημαντικό  οικονομικό αποτύπωμα.

Άμεσα,  μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχωνίδα ΑΕ και του τοπικού προγράμματος CLLD Leader που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ 2014-2020.Από το πρόγραμμα αυτό, έχουμε χρηματοδοτήσει  συνολικά 70 επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στην μεταποίηση και τον τουρισμό, τονώνοντας ταυτόχρονα και την τοπική οικονομία της αγροτικής υπαίθρου της περιοχής μας.Ο προϋπολογισμός του προγράμματος  φτάνει στα 21 εκατομμύρια €, με μια δημόσια δαπάνη 11 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

 

 

 

 

Στον τομέα της μεταποίησης, στοχεύσαμε στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής  επενδύοντας στην ποιότητα και την καινοτομία.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός της ανταπόκρισης του επενδυτικού  κοινού της περιοχής, με νέες ιδέες, όραμα και γνώση.Νέα, καινοτόμα προϊόντα, δημιουργήθηκαν με τη συνεισφορά του τοπικού προγράμματος της Τριχωνίδα ΑΕ ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις πανελλήνιας επιβράβευσης και αναγνώρισης  αυτών των προϊόντων.

Στον τομέα του τουρισμού, στοχεύσαμε στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με Άξονα τον εναλλακτικό τουρισμό και την διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.Σημαντική είναι η συνεισφορά της ΠΔΕ στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, με την απόφαση του Περιφερειάρχη για την περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών προγραμμάτων των αναπτυξιακών Εταιρειών της περιοχής, με επιπλέον πόρους και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Για τη νέα πραγματική περίοδο, έχουμε σχεδιάσει και θα υλοποιήσουμε μια νέα στρατηγική Ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω του νέου προγράμματος Leader.

Εξασφαλίσαμε ήδη νέους πόρους, και θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς και τους πολίτες για τη συμβολή τους στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος, μέσω της ευρείας κοινωνικής διαβούλευσης που προηγήθηκε».

 

 


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις
που αφορούν στο ΑΓΡΙΝΙΟ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories Αγρίνιο