8 Δεκεμβρίου 2022

Ο Φίλιας για τη μεταφορά μαθητών 2ης Ευκαιρίας

Πρόταση Φίλια προς το Υπουργείο Εσωτερικών
για μεταφορά όσων φοιτούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το αίτημα να συμπεριληφθούν οι μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο μέτρο της  μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες διατυπώνει προς τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Ανδρέας Φίλιας.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό, ο κ. Φίλιας προτείνει είτε να ισχύσει η μεταφορά, είτε να υπάρξει επιδότηση εισιτηρίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αναφέρει : «Αν και οι μαθητές των παραπάνω σχολείων είναι χαμηλού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ και πολλοί από αυτούς άνεργοι, εντούτοις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μεταφοράς από τον τόπο διαμονής τους στα σχολεία που φοιτούν,  γιατί δεν  συμπεριλαμβάνονται στην υπ΄ αρ. 50025/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/Β΄) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020) ορίζεται ότι:  5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος κάλυψης δαπανών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, από την κατοικία τους στην έδρα της δομής στην οποία φοιτούν. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαία επιδότηση εισιτηρίου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η παραπάνω ΚΥΑ, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, ώστε  στην παραπάνω σχετική ΚΥΑ να συμπεριληφθούν και οι εν λόγω μαθητές των ΣΔΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα μεταφοράς από τον τόπο διαμονής τους στα σχολεία που φοιτούν».

 


AgrinioStories