Μεσολόγγι – Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου (ΙΔΟΧ)
διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι επίκειται η πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου (ΙΔΟΧ) διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σκοπό την στελέχωση των βρεφικών – παιδικών σταθμών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού βρίσκεται αυτή την στιγμή στην φάση της έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να έχουν συγκεντρώσει ήδη κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

 

 


AgrinioStories