ΚΟΙΠΑ Αγρινίου – Ζητούν τα δεδουλευμένα τους

Ζητούν τα δεδουλευμένα τους
οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ της ΚΟΙΠΑ Αγρινίου
και δηλώνουν ότι θα καταφύγουν στην Επιθεώρηση εργασίας
και στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Με επιστολή τους στον πρόεδρο της Κ.Ε. ΚΟΙΠΑ Αγρινίου το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου επανέρχεται, όπως αναφέρει, «για μία ακόμη φορά στο θέμα των απλήρωτων συναδέλφων ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ εργαζομένων του Ν.Π. σας, μέλη του σωματείου μας».

Να διευκρινήσουμε στο σημείο αυτό ότι οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ και του Δήμου Μεσολογγίου και του Δήμου Αγρινίου, ανήκουν στο Σψματείο εργαζομένων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και όχι σε αυτό του Δήμου Αγρινίου.

Ολόκληρη η επιστολή του Σωματείου έχει ως ακολούθως:

«Κύριε Πρόεδρε δυστυχώς επανερχόμαστε για μία ακόμη φορά στο θέμα καθώς έχουν περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας για μία ακόμη φορά διαμαρτυρίες συναδέλφων ΙΔΟΧ εργαζομένων του Ν.Π. σας , μέλη του σωματείου μας. Συγκεκριμένα καταγγελίες που έχουν να κάνουν με το ότι στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ του Ν.Π. ΚΟΙΠΑ Αγρινίου, δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα Οκτωβρίου και δεν θα καταβληθούν και τα δεδουλευμένα Νοεμβρίου. Ήδη τα δεδουλευμένα Σεπτεμβρίου και Αυγούστου καταβλήθηκαν με καθυστέρηση ενός μήνα τουλάχιστον.

Κύριε Πρόεδρε μέχρι και σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει γίνει στους συναδέλφους για την μη καταβολή των αποδοχών τους. Μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Αποτέλεσμα  ο όποιος προγραμματισμός για τις  οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους να τινάζετε στον αέρα. Θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι εκτός των άλλων στους εργαζομένους που αφήνεται απλήρωτους  υπάρχουν πολλές μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, πλην του συγκεκριμένου μισθού. Γίνεται λοιπόν άμεσα αντιληπτό σε τι δεινή κατάσταση έχουν περιέλθει ειδικά τώρα που η ακρίβεια τρέχει ανεξέλεγκτη και έρχονται και γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επανέλθουμε για μία ακόμη φορά , κάνοντας επιπλέον προς ενημέρωσή σας, τις εξής επισημάνσεις:

Σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ν. 4982/22 όταν η χρηματοδότηση των ειδικών δράσεων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στους Δήμους για συγκεκριμένες ευαίσθητες  ωφελούμενες ομάδες πληθυσμού,  δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτές με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο τους, οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ν.3979/11, οι αποδοχές του προσωπικού δήμων και των νομικών προσώπων, καταβάλλονται κατά προτεραιότητα πριν από κάθε άλλη δαπάνη από τους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Τέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.4075/12 η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για την δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών των δεδουλευμένων αποδοχών για τους εργαζομένους  στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  υποβάλλεται στο ΕΦΚΑ, από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, αλλιώς στον φορέα υποβάλλεται πρόστιμο και ανακεφαλαιωτικοί τόκοι υπερημερίας.

Εν κατακλείδι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, εάν τελικώς πραγματικά δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα στις 13 Δεκεμβρίου όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, είμαστε αναγκασμένοι για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και μελών του σωματείου μας, να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα θα είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε, στην Επιθεώρηση εργασίας και στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή για να πράξουν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, έτσι ώστε να υποχρεωθείτε να καταβάλετε άμεσα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σας προς τους Εργαζομένους του φορές σας και να διερευνηθούν και αποδοθούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου ευθύνες.  

Μετά τιμής
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

 


AgrinioStories