Γέφυρα Ευήνου: Αποδόμηση και ανακατασκευή

Πράσινο φως για την αποκατάσταση της γέφυρας Ευήνου στην ΝΕΑ ΟΔΟ

Πράσινο φως για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην οδική σύνδεση επί της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων μετά την καταστροφή που υπέστη η γέφυρα του ποταμού Ευήνου από την κακοκαιρία του περασμένου Δεκεμβρίου, δόθηκε με εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα με τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δίνεται «Εντολή Συμπληρωματικών Εργασιών δυνάμει του άρθρου 18.6 της σύμβασης παραχώρησης για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού” ως προς τις εντελλόμενες εργασίες ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν και εργασίες αποδόμησης της οδικής γέφυρας της Παλιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων καθώς και η πλήρης ανακατασκευή της, περιλαμβανόμενων και όλων των αναγκαίων υδραυλικών έργων προστασίας των βάθρων και διευθέτησης του ποταμού για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και των εργασιών προσωρινής αποκατάστασης της οδικής σύνδεσης και διευθέτησης των πάσης φύσεως αγωγών και δικτύων επί τις προς αποδόμηση γέφυρας».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση “τον Σεπτέμβριο του 2020 εντάλθηκε προς τον Παραχωρησιούχο η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού, συνολικής δαπάνης 105 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Ο Παραχωρησιούχος (ΝΕΑ ΟΔΟΣ) αποδέχτηκε την εντολή. Στην εν λόγω απόφαση είχε προβλεφθεί η μελέτη και το έργο «Μέτρα προστασίας των Γεφυρών της Παλιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και της Σιδηροδρομικής Γραμμής». Λόγω όμως καθυστέρησης της έγκρισης περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους, δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των προαναφερόμενων εργασιών με αποτέλεσμα  κατά την επέλαση των ακραίων καιρικών φαινομένων, δημιουργήθηκαν ανυπέρβλητες βλάβες στις παραπάνω γέφυρες.

Ως εκ τούτου όπως αναφέρεται «δεδομένης της αναγκαιότητας άμεσης αποκατάστασης της κυκλοφορίας της παλιάς ΕΟ Αντιρρίου – Ιωαννίνων, είναι αναγκαία η τροποποίηση / συμπλήρωση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης στην οποία θα συμπεριληφθούν με ανακατανομή των προς εκτέλεση έργων και με γνώμονα την διατήρηση της ήδη εγκεκριμένης πίστωσης των 105 εκατ. ευρώ, οι εργασίες αποδόμησης της οδικής γέφυρας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων καθώς και η πλήρης ανακατασκευή της περιλαμβανομένων και όλων των αναγκαίων υδραυλικών έργων προστασίας των βάθρων και διευθέτησης του ποταμού για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και των εργασιών προσωρινής αποκατάστασης της οδικής σύνδεσης και διευθέτησης των πάσης φύσεως αγωγών και δικτύων επί της προς αποδόμηση γέφυρας. Ο Παραχωρησιούχος ΝΕΑ ΟΔΟΣ καλείται όπως μετά τη λήψη της παρούσας εντολής να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες».

Σημαντικό έργο για την περιοχή

Οι ζημιές που υπέστη η γέφυρα του Ευήνου, που συνδέει τους δήμους Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή ταλαιπωρία κατοίκων από τα χωριά πέριξ των εκβολών του ποταμού και την επικοινωνία τους με τα αστικά κέντρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αίτημα την αποκατάσταση της γέφυρας, ενώ το θέμα είχε φτάσει και στην Βουλή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί σε μία διετία περίπου. 

 


AgrinioStories | Πηγή