Εκ περιτροπής η κυκλοφορία… για τα «ορεινά»

Εκ περιτροπής τμηματική διακοπή
της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα των Εθνικών Οδών
Αγρινίου – Καρπενησίου και Αντιρρίου – Ιωαννίνων
καθώς και σε όλο το μήκος της ΕΟ Αγρινίου – Θέρμου

Από σήμερα Δευτέρα 20/02/2023 μέχρι και την Τετάρτη 31/05/2023, από τις 07.00  το πρωί, έως τις 7:00 το απόγευμα με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τα όρια της ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και «εκ περιτροπής τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την διεξαγωγή αυτής στο ένα ρεύμα, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου», από την αρχή της μέχρι το 35ο χιλιόμετρο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το παραπάνω τμήμα της Εθνικής Οδού θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Αποφασίστηκαν επίσης παρόμοιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα (από σήμερα Δευτέρα 20/02/2023 μέχρι και την Τετάρτη 31/05/2023, από τις 07.00 το πρωί, έως τις 7:00 το απόγευμα) σε όλο το μήκος της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου καθώς και στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την χ/θ 59+681 έως και την χ/θ 99+000 για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και αποκατάστασης φθαρμένων στηθαίων και πινακίδων κατά μήκος  της οδού.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα, με ευθύνη των αναδόχων, σημειώνει η απόφαση, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση.

«Οι παραβάτες των αποφάσεων, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.»

 


AgrinioStories