Ε.Κ.Μ. – Υπόμνημα ενάντια την Εκτροπή

Υπόμνημα θέσεων ενάντια την Εκτροπή του Αχελώου
κατέθεσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο του Μεσολογγίου
και έξι (6) ακόμα σύλλογοι και σωματεία της περιοχής

 • Ανακοίνωση του
  Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μεσολογγίου

«Στην ημερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες 22.11.2023 στο Μεσολόγγι με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου για τα «Προσχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών – ΣΔΛΑΠ», εκφράστηκε ένα πρώτο θετικό βήμα αντίδρασης στη μερική εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία και στον ποταμό Πηνειό.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Αγρινίου και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην ημερίδα φορείς της Αιτωλοακαρνανίας, εκδήλωσαν την πλήρη αντίθεσή τους στην επιλογή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την πλευρά μας κατατέθηκε Υπόμνημα θέσεων που επισυνάπτεται και υπογράφονταν από φορείς του Μεσολογγίου. Η προσπάθεια συνεχίζεται με άμεσο στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα από φορείς και πολίτες της περιοχής μας.

«Εν όψει της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα «Προσχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών – ΣΔΛΑΠ» τα οποία εκπόνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στο Μεσολόγγι, διατυπώνουμε τις παρακάτω θέσεις:

Στην ενότητα 9.2.4 του προσχεδίου (σελ.354), με τίτλο «Πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας», αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Ο Αχελώος στο κατάντη του τμήμα είναι ένα απολύτως ρυθμισμένο σύστημα που δεν μπορεί αν επηρεασθεί από την απόληψη 250εκ. κυβικών χειμερινών απορροών του άνω ρου αυτού.

 • Τα 250 εκ. κυβικά (ποσότητα πιθανή για μεταφορά από Αχελώο σε λεκάνη Πηνειού) αναλογεί:
 • Στο ύψος του Φράγματος Συκιάς στο 17% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής.
 • Στην θέση του φράγματος του Στράτου (κατάντη της οποίας ευρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτικών χρήσεων) στο 6,5% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής.
 • Στις εκβολές του Αχελώου στο 6% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής.

Όπως προαναφέρθηκε το γλυκό νερό που δέχονται  τα μεταβατικά νερά και τα υγροτοπικά συστήματα των εκβολών του Αχελώου είναι απολύτως ρυθμισμένο από το σύστημα των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος Ι και ΙΙ)…»

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και όσες άλλες καταγράφονται στη συγκεκριμένη ενότητα του προσχεδίου ΣΔΛΑΠ, επαναφέρουν την πρόβλεψη των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης του 2014, τα οποία περιελάμβαναν τη μερική εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία και στον ποταμό Πηνειό.

Πρόκειται για θέσεις – εκτιμήσεις οι οποίες είναι παντελώς αυθαίρετες, αντιεπιστημονικές και άκρως επικίνδυνες για το συνολικό οικοσύστημα του Αχελώου ποταμού, διότι:

(Α) Οι διαχρονικές παρεμβάσεις στον Αχελώο μέσω της κατασκευής των υδροηλεκτρικών φραγμάτων έχουν ήδη επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε όλο το οικοσύστημα, όπως την εξαφάνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας στις περιοχές παρέμβασης, την αποψίλωση των παραποτάμιων οικισμών και τη λιγότερη απορροή στις εκβολές του.

Οι συνέπειες μια νέας επέμβασης – εκτροπής θα είναι καταστροφικές όχι μόνο στην Αιτωλοακαρνανία αλλά και σε όλο το μήκος του ποταμού. Η μόνιμη επωδός των υποστηρικτών της εκτροπής «Θα εκμεταλλευτούμε τα νερά του Αχελώου που πέφτουν στη θάλασσα και χάνονται», είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το δέλτα του Αχελώου στις εκβολές του είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα που προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar και αποτελείται από τα πιο εύφορα εδάφη της πατρίδας μας και από την Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου . αν μειωθεί το γλυκό νερό του ποταμού θα αντικατασταθεί από το αλμυρό της θάλασσας καταστρέφοντας και τις καλλιέργειες και την ίδια τη Λιμνοθάλασσα.

(Β) Η βιώσιμη περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ανάπτυξη της χώρας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Θεσσαλίας, περνάει μέσα από τον σεβασμό:

 • 1. Των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της επικρατείας κατά της εκτροπής (ολικής και μερικής).
 • 2. Της διεθνούς επιστημονικής εμπειρίας καθώς και του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης όπως η πρόσφατη που επέφερε τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία.
 • 3. Ο όποιος κρατικός – κυβερνητικός σχεδιασμός οφείλει να στηρίζεται στην αειφόρα διαχείριση των υδατικών διαμερισμάτων, τον μοναδικά κοινωνικά αποδεκτό τρόπο επίλυσης του κρίσιμου προβλήματος επάρκειας των υδάτινων πόρων.

Για τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε να απαλειφτεί από το κείμενο του Προσχεδίου των ΣΔΛΑΠ συνολικά η ενότητα 9.2.4 «Πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά του υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας», η οποία οδηγεί στο στάδιο της εφαρμογής της στην επαναφορά του σχεδιασμού της μερικής εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία».

Υπογράφοντες:

 • 1. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου
 • 2. Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Νομού Αιτωλοακαρνανίας
 • 3. Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου
 • 4. Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Διευρυμένου Δήμου Μεσολογγίου
 • 5. Συνεταιρισμός AITOLIA OLIVES
 • 6. Συνεταιρισμός Βιολογικής Ελιάς Νεοχωρίου
 • 7. Σωματείο Acheloos grow up»

 

 


Διαβάστε όλες τις ειδήσεις
που αφορούν στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories