Δ. Αγρίνιου: Και ο Καραμητσόπολος αντιδήμαρχος

Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου  Γιώργου Παπαναστασίου
ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου με θητεία ενός έτους
και μεταβιβάζονται οι τομείς ευθύνης  ως εξής:

 

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Το σύνολο  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία

 Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.       

 1. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   •  Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
   • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
   • Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών  της  Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών.
   • Δ) Θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 1. ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 1. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Α) Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς.
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  • Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.     
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
  •  Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  • Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία
  • Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 1. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής.
 1. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία
  • Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιβλιοθήκων και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
  • Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δια Βίου Μάθησης.

 Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

  •  Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.3463/2006, ως εξής: 
  • Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
  • Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεταιη Αντιδήμαρχος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.

Ο Δήμαρχος ΑγρινίουΓιώργος Παπαναστασίου  δήλωσε σχετικά :

«Συνθέτουμε δυνάμεις για να κάνουμε ακόμη περισσότερα βήματα μπροστά.  Στον Δήμο Αγρινίου, με ένα τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα και ένα σημαντικό σχέδιο αντιμετώπισης της  καθημερινότητας, είναι βέβαιο ότι δεν περισσεύει κανείς. Καλωσορίζω τους νέους Αντιδημάρχους στους οποίους εύχομαι καλή επιτυχία στα  καθήκοντα τους. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν μια ισχυρή ομάδα εργασίας με τους έμπειρους συναδέλφους τους.  Σε μια εποχή που οι δημότες χρειάζονται, περισσότερο από ποτέ,  μια διοίκηση  με σχέδιο και σαφή προσανατολισμό, εμείς  συνεχίζουμε ακούραστα το πρόγραμμα μας, επενδύουμε στα πρόσωπα και στέλνουμε μήνυμα ενότητας».

 


AgrinioStories

One thought on “Δ. Αγρίνιου: Και ο Καραμητσόπολος αντιδήμαρχος

Comments are closed.