Αμφιλοχία – Κι άλλος φωτοβολταϊκός σταθμός με 145.454 πάνελ

Ακόμα ένας Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής
Συνολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79.99970MW
στην Αμφιλοχία, στη θέση «Πλάτος – Παλιά Αχερώνα»

Το έργο για φωτοβολταϊκό στην Αιτωλοακαρνανία έλαβε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώνοντας σταδιακά την αδειοδοτική διαδικασία.

Φορέας υλοποίησης του έργου στην Αμφιλοχία είναι η εταιρεία GIGA SOLAR GREECE.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά σε Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Συνολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79.99970MW στη θέση “ΠΛΑΤΟΣ – ΠΑΛΙΑ ΑΧΕΡΩΝΑ” Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας GIGA SOLAR GREECE A.E.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ την προσπίπτουσα στα φωτοβολταϊκά στοιχεία (πάνελ) ηλιακή ενέργεια, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική και διοχετεύοντάς την στο δίκτυο διανομής. Τα προτεινόμενα πάνελ είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 145.454 πάνελ των 550 145.454 x 0,550 = 79,9997MW.

Συνοδά έργα

Ο χώρος εγκατάστασης του Υ/Σ απέχει 2,95km από την πλησιέστερη εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης ΑΚΤΙΟ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ και ενδεχομένως να απαιτηθεί επέκταση ή/και παράκαμψη στις υφιστάμενες υποδομές. H σύνδεση του έργου στο Δίκτυο θα πραγματοποιηθεί μέσω εναέριου καλωδίου 150kV, με υφιστάμενο πυλώνα που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,95km.

Για τη σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το Σύστημα Μεταφοράς προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) 33kV που θα συνδέει τους οικίσκους σταθμού με τον Υ/Σ. Η λεπτομερής μελέτη για τη διασυνδετική γραμμή (Γραμμή Μεταφοράς σταθμού με το δίκτυο υψηλής τάσης θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της προσφοράς των όρων σύνδεσης.

 

Πηγή

AgrinioStories