Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου – Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση

Την Τετάρτη 26 Iουνίου 2024,
στις 7:00 το απόγευμα
συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου

Δείτε Ζωντανά τη Συνεδρίαση

Την Τετάρτη 26 Iουνίου 2024, στις 7:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 263/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 2. Συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης.
 3. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για το έτος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης.
 4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «Zέρβας (Πλάτη)», ισχύος 1,58 MW, επί του ρ. Ζέρβα, Δ.Ε. Παναιτωλικού, Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (ΠΕΤ 2402007526). Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης.
 5. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «Χουνόρρεμα», ισχύος 1,21 MW, επί του ρ. Χουνόρρεμα, Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (ΠΕΤ 2405008125). Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης.
 6. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2024. (Σχετ.:Η υπ’ αριθμ. 268/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 7. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ.:Η υπ’ αριθμ. 250/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ.15/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος. Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67και 81 του Ν. 3852/2010).
 8. Επί αιτήσεων πολιτών υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 251 και 281/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής και οι υπ’ αριθμ. 16 και 20/2024 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος. Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ .Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67και 81 του Ν. 3852/2010).
 9. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 284/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών ,υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα». Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 10. Επικαιροποίηση του κανονισμού όρων    χρήσης    και    λειτουργίας του αυτοματοποιημένου Δήμου Αγρινίου. συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων (Σχετ.:Οιυπ’αριθμ.279και280/2024 αποφάσει Δημοτικής Επιτροπής, η υπ’ αριθμ. 18/2024απόφαση Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης.
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης.
 13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/26-2-2024 σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Αγίας Βαρβάρας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης. Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας κ. Κωνσταντίνος Γκρίζης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
 14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γιαννουζίου, στο Αθλητικό Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 10/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 23/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ.Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67και 81του Ν. 3852/2010).
 15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Καστανούλας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Καστανιωτών «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/24-5-2024 σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Καστανούλας). (Εισηγητής:ΑντιδήμαρχοςκαιΠρόεδροςΔημοτικήςΕπιτροπήςΠαιδείαςκ.Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανούλας κ.Γεώργιος Ασημάκης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και82του Ν. 3852/2010).
 16. Έγκριση εγγραφών νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης πρώην ΚΟΙ.Π.Α. σχολικού έτους 2023-2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΑΚ Αγρινίου (συνθετικός χλοοτάπητας, μεταλλική κερκίδα) και ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και Παπαδατών». (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
 19. Καταγγελία μίσθωσης διατηρητέου ακινήτου στην Δημοτική Αγορά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).