5 Οκτωβρίου 2022

Ξηρόμερο 8/9 – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξηρομέρου
Δια ζώσης τακτική
Δημόσια συνεδρίαση την 8η Σεπτεμβρίου 2022

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου

Καλεί σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 07:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).
2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).
4. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ” ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, καθώς και η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

 


agriniostories