Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου – Πρόσληψη Κοινωνικής Λειτουργού

Ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Λειτουργού στην Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου Η Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου διαθέτει πλέον και την ειδικότητα της Κοινωνικής Λειτουργού για τις ανάγκες των πολιτών […]