Λήψη μέτρων για την προσβολή δένδρων σε κοινοχρήστους χώρους από νέο εντομολογικό εχθρό  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα και με το ενημερωτικό δελτίο του Περιφερειακού κέντρου […]