Μια ολιγοπωλιακή οικονομία, η οποία διευρύνει τις ανισότητες και απονευρώνει τους πολλούς προς όφελος των λίγων μέσω επιδομάτων του Θανάση Γιαννιδάκη Η πρόσφατη ανακοίνωση του […]