Λαϊκή Συσπείρωση (ΛΑΣ): ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι στις ΣΔΙΤ, στις συμπράξεις και παραχωρήσεις. «Με την νέα τιμολογιακή πολιτική για τη διαχείριση […]