Στο Χαλικιώτικο ρέμα υπάρχει ένα εκπληκτικό ποτάμιο σπήλαιο, όπου το νερό του ποταμού εξαφανίζεται για να επανεμφανιστεί παρακάτω Στο Χαλικιώτικο ρέμα, τον δεύτερο κύριο κλάδο […]