ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ

Δεκέμβριος – Καλό μήνα

Ο Δεκέμβριος ή Δεκέμβρης είναι ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του έτους Ανήκει στην εποχή του χειμώνα κατά το Γρηγοριανό...