Προκήρυξη 1.529 θέσεων στο υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργείο Πολιτισμού: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων Κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της […]