Το πετσόκομμα του αστικού πρασίνου σχεδιάζεται και πραγματοποιείται χωρίς γνώσεις και εμπειρία,  με περιορισμένους πόρους Μετά τις επί μήνες διαμαρτυρίες πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για […]