Περικοπή του ύψους των δεδουλεμένων εφημεριών των γιατρών του Παν. Νοσοκομείου Πάτρας για διάστημα που ξεπερνά τον έναν χρόνο Η Τριμελής Επιτροπή Ε.Ι.Ν.Α του Πανεπιστημιακού […]