Νίκος Πλουμπίδης:: Τον δίκασε και τον καταδίκασε το κράτος Την ώρα που τον εκτελούσαν τραγουδούσε τη «Διεθνή», αλλά ο Ζαχαριάδης του είχε δώσει ήδη τη […]