Η Πλατεία Φλέμιγκ τέλη του 1950

Έχω σε πολλή μεγάλη εκτίμηση τις φωτογραφίες σε σχέση με τις καρτ-ποστάλ, γιατί ακόμα και η πιο σπάνια καρτ-ποστάλ έχει βγει σε τουλάχιστον 100 αντίτυπα […]

Εμπόδιο Λησμονιάς

Ζήτησα από τον πωλητή να μου μεταφράσει  τι γράφει στο πίσω μέρος «Εμπόδιο Λησμονιάς» μου είπε, 28/VIII/(1)939 – Agrinion «Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη […]