Εμπόδιο Λησμονιάς

Ζήτησα από τον πωλητή να μου μεταφράσει  τι γράφει στο πίσω μέρος «Εμπόδιο Λησμονιάς» μου είπε, 28/VIII/(1)939 – Agrinion «Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη […]