Μία καινούργια δράση της «Διεξόδου» που στοχεύει στην διατήρηση του ιστορικού, πολιτιστικού & περιβαλλοντικού πλούτου  της Ιερής Πόλης   Με ανέλπιστη συμμετοχή ενδιαφερόμενων ξεκίνησε την […]