ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ

Η λιμνοθάλασσα της Θολής

Η λιμνοθάλασσα της Θολής ανήκει στο 10% των μεγαλύτερων ελληνικών λιμνοθαλασσών με έκταση πάνω από 7.000στρ.. Είναι κλειστού τύπου λιμνοθάλασσα...