Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Μαρίας Μυλωνίδη και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ Ελλιμενισμός 20 σκαφών για το έτος 2024 και 40 σκαφών για το έτος 2025 Στην […]