Δήμος Αγρινίου – Δράση Αγάπης

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αγρινίου σε δράση για την «Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης» Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση που πραγματοποιήθηκε από τις Κοινωνικές Δομές του […]

Διασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών

Μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 διασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών για πάνω από 55.000 ωφελούμενους και διατηρούνται πάνω από 250 θέσεις εργασίας Σε διατήρηση σημαντικώνκοινωνικών […]