Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ολοκληρώνει την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου  αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFiforEurope (WiFi4EU), ολοκληρώνει […]