Το γεφύρι της Πλάκας (Vid)

Το γεφύρι της Πλάκας είναι το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι των Βαλκανίων και το τρίτο μεγαλύτερο της Ευρώπης. Το 1850 καταστράφηκε η παλιά γέφυρα από υπερχείλιση […]