ΦΥΛΛΑ

Ο άντρας παλαιότερα και σήμερα

Ο άντρας δεν είναι μόνο θύτης, υπήρξε και ο ίδιος περιορισμένος από παλιότερες αυστηρές και τοξικές εποχές της Κατερίνας Τζωρτζακάκη...