Εκδήλωση για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου Εκδήλωση στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου, το οποίο υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό […]