«Τώρα μετά την ΗΤΤΑ τρέχετε αλλά πλέον είναι αργά και οι όροι ποιο δυσμενείς» Τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύιε με επιστολή του […]