Σε εξέλιξη είναι εργασίες κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην κοινότητα Στράτου Eντάσσονται  στο έργο «Κατασκευή  Τεχνικών Έργων Οδοποιίας Δήμου Αγρινίου» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις […]