ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σχέδιο εκκαθάρισης «Περιστερά»

Το σχέδιο εκκαθάρισης της Πελοποννήσου που εφάρμοσε ο κυβερνητικός στρατός πήρε την επωνυμία «Περιστερά» Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού...