Με σύγχρονα εργαλεία και ψηφιακά μέσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τον δημιουργικό κλάδο μέσω του έργου Creative@Hubs Με εξαίρετες εντυπώσεις και προοπτικές για νέες […]