Τα Τμήματα ΑΕΙ στα οποία χορηγείται κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Σε 85 τμήματα 16 ελληνικών πανεπιστημίων που ο […]