«Ο διαχρονικός ρόλος του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου στην Τοπική κοινωνία και στην Εκπαίδευση» Πραγματοποιήθηκε στις 28-5-2022, ημέρα Σάββατο, εκδήλωση του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου, υπό την […]