10 Δεκεμβρίου 2022

Στις 6/6 οι εκλογές για το Αβάθμιο της 6ης ΥΠε

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 οι εκλογές ,
για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης ΥΠε

Ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων & ΙΔΑΧ, για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στις 6 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα από τις 8:00 το πρωί έως 5:00 το απόγευμα είτε αυτοπροσώπως στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είτε δια αλληλογραφίας. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της 6ης ΥΠΕ η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι υπάλληλοι των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, για τα οποία είναι αρμόδια η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ

    • α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έχουν τον Α΄ βαθμό.
    • β) Οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έχουν τον Α΄ βαθμό.

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε συνδυασμούς , οι υπάλληλοι που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, ενώ οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσπαση μπορούν να είναι υποψήφιοι στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Η υποψηφιότητα του μεμονωμένου υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του που παραδίδεται στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ταχυδρομικά (ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΥΠΑΤΗΣ 1 ΤΚ 26441) ή αποστέλλεται με e-mail: protokollo@dypede.gr από 29/04/2022 έως και 10/5/2022). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.

Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: την ονομασία του συνδυασμού, το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων το συνδυασμού.

Η δήλωση για την κατάρτιση του συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ταχυδρομικά (ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΥΠΑΤΗΣ 1 ΤΚ 26441) ή αποστέλλεται με e-mail: protokollo@dypede.gr από 29/04/2022 έως και 10/5/2022).

Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο των τεσσάρων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των υποψηφίων σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

 

Δείτε τις αποφάσεις:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-2022


AgrinioStories