Στη θέση 824 παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών
στη θέση 824 μεταξύ 20531 ιδρυμάτων στον κόσμο

Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων – Center for World University Rankings  (CWUR) η λίστα κατάταξης των 2000 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου για το έτος 2023.  Μετά από αξιολόγηση συνολικά 20531 ιδρυμάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέλαβε την 824η  θέση παγκοσμίως και την 6η θέση σε εθνικό επίπεδο. Η εν λόγω λίστα κατάταξης δεν βασίζεται στην κατάθεση δεδομένων από τα υπό αξιολόγηση ιδρύματα αλλά από δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τους αξιολογητές χρησιμοποιώντας εξωτερικές πηγές. Το Κέντρο Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων CWUR αξιολογεί την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών, την επαγγελματική τους επιτυχία, το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:

 • 1) Η ποιότητα της εκπαίδευση η οποία εκτιμάται από τον αριθμό των αποφοίτων ενός πανεπιστημίου οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις σε σχέση με το μέγεθος του πανεπιστημίου (25%) 
 • 2) Η επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων. Ο δείκτης αυτός εκφράζει την επαγγελματική επιτυχία των αποφοίτων ενός πανεπιστημίου και μετράται βάσει του αριθμού των αποφοίτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε εταιρείες υψηλού κύρους σε σχέση με το μέγεθος του πανεπιστημίου (25%) 
 • 3) Το κύρος των μέλλων ΔΕΠ, το οποίο αποτυπώνεται στον αριθμό των μελών ΔΕΠ που έχουν λάβει ακαδημαϊκές διακρίσεις υψηλού κύρους (10%) 
 • 4) Η έρευνα που πραγματοποιείται στο ίδρυμα:
  • i)Το ερευνητικό προϊόν του ιδρύματος όπως αυτό αποτυπώνεται από τον συνολικό αριθμό των ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν. Τα  δεδομένα  λαμβάνονται  από  το  Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index και Arts & Humanities Citation Index που περιλαμβάνονται στη βάση Web of Science (10%)
  • ii) Δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας: μετράται από τον αριθμό των ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της κορυφαίας βαθμίδας (10%)
  • iii) Η επιρροή η οποία μετράται από τον αριθμό των ερευνητικών άρθρων που εμφανίζονται σε περιοδικά υψηλής επίδρασης (10%)
  • iv) Ετεροαναφορές, που υπολογίζονται με βάση τον αριθμό υψηλής επίδρασης ερευνητικών άρθρων (10%)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cwur.org/2023.php.

«Θερμά Συγχαρητήρια», καταλήγει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, «σε όσους εργάσθηκαν για αυτή την επιτυχία του Πανεπιστημίου μας.»

 


AgrinioStories