5 Ιουνίου 2023

Πανελλήνιες 2023: Λατινικά – Αλλάζει η βαθμολόγηση

Αλλαγές θα υπάρχουν
στον τρόπο που βαθμολόγουνται τα Λατινικά,
στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023

Η εξέταση:
Στους μαθητές θα δοθεί διδαγμένο κείμενο δεκατεσσάρων έως δεκαέξι (14-16) στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα.

Από τους μαθητές θα ζητηθεί:

  • να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχους (20 μονάδες)
  • να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):
    • 1 παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου,
    • 1 παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)
    • 2 παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)
    • 2 παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).

Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε 2 υποερωτήματα.

 


AgrinioStories