Οινιάδες – Γεννιέται εθελοντική Ομάδα Κατασκευών

«Εθελοντική Ομάδα Κατασκευών»
Μια πρωτότυπη εθελοντική ομάδα
γεννιέται στις Οινιάδες

Η Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών, ο πρωτοποριακός οργανισμός και μοναδικός σε εθνικό επίπεδο που ασχολείται με τη Διάσωση και την Αξιοποίηση κτηρίων και φυσικών τοπίων υιοθετώντας ολιστικές προσεγγίσεις, δημιούργησε την «Εθελοντική Ομάδα Κατασκευών». Πρόκειται  ουσιαστικά για τον εθελοντικό βραχίονα του οργανισμού που αποσκοπεί στην βελτίωση μικρών υποδομών της περιοχής που λόγω έλλειψης πόρων αδυνατούν να υλοποιηθούν.

Μέσα από την προσφορά της εθελοντικής εργασίας σε κατασκευαστικά προγράμματα οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στην δημιουργία υποδομών που στόχο έχουν την βιωσιμότητα της περιοχής αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην διαμόρφωση, στην κατασκευή και στον καλλωπισμό κτιρίων ή χώρων μετά από αίτημα ή συνεννόηση των κατά τόπους κοινοτήτων ή ιδιωτών καθώς και την δημιουργία χρήσιμων κινητών κατασκευών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση συμμετοχής οι εθελοντέςθα επιλέξουν ανάλογα μετιςγνώσεις αλλά και τα ενδιαφέροντα τουςτοπεδίοπου τουςενδιαφέρει να συνεισφέρουν. Έπειτα θα οργανωθούνομάδες απόεξειδικευμένουςεθελοντέςκαι μηεξειδικευμένουςοι οποίοι θα έχουντηνευκαιρία κατά την υλοποίησητωνδράσεωννα μάθουντεχνικές, τηχρήση υλικώνκαι εργαλείωνκαι να εμβαθύνουντηγνώσητους. Ενώ οι εξειδικευμένοι εθελοντέςθα έχουντηχαρά να κατευθύνουν αυτέςτιςομάδες, να εργάζονται βάσηπλάνου και χρονοδιαγράμματοςκαι να τιςοδηγήσουνστηνεπιτυχή υλοποίησητου έργου.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τις δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν από τον οργανισμό μας το επόμενο διάστημα, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο μας στο oiniadesdc.com μεταβείτε στο πεδίο Συμμετοχή (εθελοντισμός) στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε το όνομα, το επίθετο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ώστε κάποιος από τους εκπροσώπους μας να επικοινωνήσει μαζί σας.

 

 


AgrinioStories