Μεσολόγγι: Έκτακτη συζήτηση για τη γέφυρα

Έκτακτη συζήτηση για τη γέφυρα του Ευήνου
στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου καλεί,  σήμερα, 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, σε έκταστη συνεδρίαση τα μέλη του οργάνου, που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Το θέμα αφορά την γέφυρα του Ευήνου με τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά με γέφυρα Ευήνου»  και εισηγητή  τον Δήμαρχο της ΙΠ του ΜεσολογγίουΚώστα Λύρο.

Η συνεδρίαση, σημειώνεται στην πρόσκληση ότι κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της σημαντικότητας του θέματος